GIS & Geo-informatie

Naast de landmeetkundige werkzaamheden en projecten houdt De Landmeetdienst zich ook bezig met GIS & Geo-informatie. Integratie van CAD en GIS heeft daarbij speciale aandacht. De traditionele CAD-tekeningen worden steeds vaker vervangen door objectgerichte data. Deze data wordt opgeslagen, beheerd en gevisualiseerd in een GIS. Deze ontwikkelingen, zoals bijvoorbeeld de BGT (Basisregistratie Grootschalige Topografie) vergen veelal een andere wijze van inwinning, verwerking en beheer van data. BGT-metingen verrichten we o.a. voor de gemeenten Enschede, Kampen en Borne.

De Landmeetdienst volgt de ontwikkelingen op het gebied van GIS & Geo-informatie en ondersteund en adviseert haar klanten waar nodig. Binnen onze GIS-projecten maken we zoveel mogelijk gebruik van Open Source software, zoals ArcGIS, QGis, PostGIS en GeoServer. Daarnaast wordt gebruik gemaakt van Open Data, bijvoorbeeld via PDOK en het Nationaal Georegister. We richten ons zowel op opbouw en beheer van Geo-data alsmede op analyse en presentatie van deze data, altijd met de focus op datakwaliteit. Afhankelijk van de wensen van de klant kunnen we zorgdragen voor het gehele traject van advisering tot inwinning en ontsluiting, middels een desktop of een web-oplossing.


 

Terug naar het diensten overzicht