GIS & Begraafplaats gemeente Borne - De Landmeetdienst

GIS & Begraafplaats gemeente Borne

Voor de gemeente Borne is de begraafplaatsen-administratie omgezet naar een GIS. Hiervoor is een inventarisatie gemaakt van aanwezige graven en deze is vergeleken met de beschikbare administratieve gegevens. Aanwezige onduidelijkheden zijn daarbij opgelost. Waar nodig zijn tevens geometrische gegevens ingewonnen. De actuele situatie is vervolgens gekoppeld aan de graven in het ingerichte GIS. Deze GIS-oplossing maakt nu deel uit van het Begraafplaatsen-beheer van de gemeente Borne.

GISPortaal Begraafplaatsen Borne